AMBER İÇİNDEKİ CANLILAR
AMBER İÇİNDEKİ ON BİNLERCE FOSİL EVRİMİ YALANLIYOR
45-15 MİLYON YILLIK AMBERLER

45-15 milyon yıllık, dişi kırkayak fosili.

45-15 milyon yıllık, kırkayak fosili.

45-15 milyon yıllık, bir tahta biti fosili.

45-15 milyon yıllık, amber içinde salyangoz fosili.

45-15 milyon yıllık, bu böceklerin sadece tek bir türü (Neomachilellus dominicanus: Meinertellidae: Archaeognatha) Dominik amberi içinde bulunmuştur.

45-15 milyon yıllık, kamuflaj yapabilen bir böcek türü.

3 mm'ye uzayan boyları ile bu böcek türleri kendilerini ağaç gövdesi altına ya da çürüyen bir tahtanın içine saklarlar ve nadiren ortada görülürler. Bu amber 45-15 milyon yıllıktır.

45-15 milyon yıllık kırkayak fosili, bu tür kırkayaklar geceleri avlanmaya çıkarlar.

Deniz kenarları amfipodlar için tek yerleşim bölgesi değildir. 45-15 milyon yıllık, bu amber içindeki böcek türlerinin bir çoğu tropik bölgelerde yaşarlar.

45-15 milyon yıllık, birkaç tane ağaç kabuğu biti, altında dinlenebilecekleri koruyucu barınaklar inşa etmişlerdir.

45-15 milyon yıllık, sarmaşık fosili

Resimde 45-15 milyon yıllık amber içinde fosilleşmiş olan bu mayıs böceğinde görülen geniş göz yapısı dikkat çekicidir.

45-15 milyon yıllık dişi orkide arısının başı.

45-15 milyon yıllık kağıt arısı

45-15 milyon yıllık işçi karınca

45-15 milyon yıllık, karınca eşliğinde bir tırtıl. Boyun bölgesinden çıkan uzantıya dikkat edin. Bu organlar, onlara eşlik eden karıncaları tehlike olduğunda uyaran kimyasal bir madde üretirler. Bu türe ait kelebekler bugün Orta ve Güney Amerika'da bulunmaktadır.

45-15 milyon yıllık erkek caddis sineği amber içinde görülüyor.

Yavaş akan nehirlerde veya göllerde görülen canlılardan biri de suda yaşayan böceklerdir. 45-15 milyon yıllık amber içinde, erkek olan (sağda görülüyor), diğer erkekleri uzak tutmak için korunma pozisyonundayken fosilleşmiş.

Ağaç kabuğu bitine 45-15 milyon yıllık amberlerde yaygın olarak rastlanır. Bu türün kanatlarının üzerindeki damarlarının şekli oldukça dikkat çekicidir.

45-15 milyon yıllık kraliçe arı

45-15 milyon yıllık amber içinde en sık görülen arılardan biri. Bu iğnesiz işçi arı, arka bacaklarına reçineyi yerleştirmiştir.

Yaklaşık 1 mm boyunda olan 45-15 milyon yıllık, bu yetişkin kırkayak, en küçük türlerden biri. Likenlerin üzerinde çok iyi kamufle olmuş haldeyken reçineye yakalanmış.

45-15 milyon yıllık, bu tür yırtıcı maytlar diğer küçük böceklere saldırır ve ön bacaklarındaki sivri diken gibi organı avlarını kolaylıkla yakalamak için kullanırlar.

45-15 milyon yıllık, bu dişi kanatlı böcek, amber içine sıkışmış büyük böcek örneklerinden birini oluşturur.

45-15 milyon yıllık, bu tür yırtıcı maytlar diğer küçük böceklere saldırır ve ön bacaklarındaki sivri diken gibi organı avlarını kolaylıkla yakalamak için kullanırlar.

45-15 milyon yıllık, bambu başakçığının (Gramineae) günümüzde de  örnekleri mevcuttur.

45-15 milyon yıllık, avına saldıran bir reçine böceğinin tek bacağı hala avının üzerinde. Resimde fosil arı saldırganı ile karşı karşıya görülüyor.

45-15 milyon yıllık, tüm kanatlarıyla birlikte bir kraliçe termiti amber içerisinde görmek sıra dışı bir durumdur. Normal koşullarda bazı kanatları, çiftleşme uçuşundan sonra, kanatların gövdeyle birleşme noktasından kopar.

45-15 milyon yıllık yalancı akrep ve karıncanın bir ağaç kabuğunda karşılaşıp mücadele ederken fosilleştikleri görülüyor.

45-15 milyon yıllık, bir çift koni burunlu termit. Bunlar kimyasal püskürtme yapan askerlerdi. Bu başarılı termitler tropiklerde günümüze kadar varlıklarını korumuşlardır.

Karınca yuvalarında yaşayan 45-15 milyon yıllık, bu böcek, karıncaları etkilemek için sıvı salgılamaya yarayan tipik antenlere sahiptir.

45-15 milyon yıllık Miagrammopes türü örümcekler, ağlarına bir av gelip gelmediğini ön ayaklarındaki basınç hissetme mekanizması aracılığıyla anlarlar.

45-15 milyon yıllık, bu kanatsız böcek, mantar ile beslenirken fosilleşmiş durumdadır.

Bu resimde bir örneği görülen 45-15 milyon yıllık çiftçi karıncalar tohum toplarlar.

Kolonisini terk etmeden önce, pullu bir böceği alt çenesiyle yakalamış olan 45-15 milyon yıllık bir kraliçe karınca.

45-15 milyon yıllık, bu karınca böceği kendisini karıncalardan koruyan koruyucu tüylerle kaplıdır.

45-15 milyon yıllık Derbidae (Homoptera) familyasından bu bitki böceği türünün kanat uçlarındaki genişlik dikkat çekicidir.

45-15 milyon yıllık iri işçi karınca

45-15 milyon yıllık, düşmanlarını şaşırtmak için kuyruğu mumla kaplı bir tür bitki böceği.