AMBER İÇİNDEKİ CANLILAR
AMBER İÇİNDEKİ ON BİNLERCE FOSİL EVRİMİ YALANLIYOR

50 MİLYON YILLIK BALTIK AMBERLERİ

50 milyon yıllık karınca fosili

50 milyon yıllık örümcek fosili.

50 milyon yıllık yaprak biti fosili.

50 milyon yıllık böcek fosili.
50 milyon yıllık sinek fosili.
50 milyon yıllık örümcek fosili.

Yeryüzü, içinde milyarlarca yıllık fosilleri barındıran mükemmel bir koruyucudur. Yeryüzünün her bir yanından toplanmış sayısız fosil, en önemli gerçeği gözler önüne sermiştir: Tüm varlıklar Yüce Allah'ın eseridir.

50 milyon yıllık bir tür sivrisinek fosili

50 milyon yıllık yaprak biti fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

24 milyon yıllık tipula sineği fosili.

Amber içinde 50 milyon yıllık  örümcek ağı, örümcek, akar ve eşek arısı fosilleri.

50 milyon yıllık sinek fosili.

FOSİL KAYITLARI YARATILIŞ GERÇEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR. EVRİMCİLERİN BU KONUDAKİ SESSİZLİKLERİNİN TEK SEBEBİ BUDUR.

50 milyon yıllık örümcek fosili.
50 milyon yıllık güve sineği fosili.

Amber içinde iki örümcek ve bir karınca fosili.
(50 milyon yıllık)

Darwinizm'in ara geçiş iddiası bir yalandır. Canlılar evrimleşmemiştir. Yaşayan fosiller bunun en önemli delillerindendir. Yeryüzü, Darwin'in hayali olan ara geçiş örnekleriyle değil, milyonlarca yıl önce yaşamış günümüz canlılarıyla doludur. 

50 milyon yıllık bir çeşit sinek türü ve amberin büyütülmüş hali.

50 milyon yıllık bir çeşit sinek türü ve amberin büyütülmüş hali.

Göklerde ve yerde olan (herkesin ve her şeyin) tümü Rahman (olan Allah)a, yalnızca kul olarak gelecektir. Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak saymış bulunmaktadır.Ve onların hepsi, kıyamet günü O'na, 'yapayalnız, tek başlarına' geleceklerdir.
(Meryem Suresi, 93-95)


50 MİLYON YILLIK BALTIK AMBERLERİ

Amber içinde bir çok akar ve tatarcık fosilleri. (50 milyon yıllık)

50 milyon yıllık sinek fosili

50 milyon yıllık iki tatarcık fosili ve amberin büyütülmüş hali.

50 milyon yıllık bir tür sivrisinek fosili

24 milyon yıllık kanatlı karınca fosili.

50 milyon yıllık örümcek fosili ve amberin büyütülmüş hali.

Hiçbir canlı, Darwin'in ortaya atıp takipçilerinin de savunduğu gibi, hayali bir evrimsel gelişim geçirmemiştir. Yaşayan fosiller, evrimi kesin olarak reddetmektedir.

Güveler de milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamışlardır. Amber içindeki güve fosili bunun bir delilidir.

50 milyon yıllık bir tür dişi sivrisinek fosili.

Üç adet bir tür sivrisinek fosili (50 milyon yıllık)ve amberin büyütülmüş hali.

Yumurtlarken ölen güve amberi.

Ağzında böcek taşıyan kraliçe karınca amberi.

Örümcek fosili ve kök parçaları fosili. (50 milyon yıllık)

Milyonlarca yıl önceki dünyayı görmüş, o dönemin şartlarında yaşamış olan bu canlılar, günümüze kadar, hiç değişmeden yaşamaya devam etmişlerdir. Milyonlarca nesil geçirmiş, ama günümüzdeki türdeşlerinden hiçbir farklı özellik göstermemişlerdir. Darwinistlerin iddia ettiği evrim yaşanmamıştır. Yaşayan fosillerin tümü, canlı tarihindeki bu "değişmezliği" açıkça ilan etmektedir.

Karın bölgesine mayt yapışmış tatarcık amberi.

Zar kanatlılardan bir böcekve selvi dalı amberi.

AMBER İÇİNDE MAYIS SİNEĞİ

Mayıs sinekleri birkaç saat ya da birkaç gün gibi çok kısa bir süre yaşarlar. Resimde ambere yakalanmış bir mayıs sineği.