YAŞAYAN FOSİLLER

50 MİLYON YILLIK RİNGA BALIĞI

 

Wyoming'deki Green River'da bulunan Eosen devrine ait (50 milyon yıl önce) ringa balığı fosili, yüzeyde beslenen balıklara özgü bir ağız yapısına sahiptir. Bu cins ringa balıkları, ayrıca Güney Amerika'daki Cretaceous tabakasında da bulunmuştur. Bu canlılar, 50 milyon yıldır hiçbir değişime uğramamışlardır.


Kanada, British Colombia'da bulunan bu 50 milyon yıllık Şafak Kızıl ağacı fosilinin ilk yaşayan türleri, 1944 yılında Çin'de bulunmuştur. 

Karbonifer döneminden, yani 330 milyon yıl öncesinden kalma Annularia stellata, Fransa'dan çıkarılmıştır. Bu türün yaşayan türleri at kuyruğu şeklindeki eğrelti otlarıdır.

Eosen devrinden, yani 50 milyon yıl öncesinden kalan bu kavak yaprağı, Utah'taki Green River'da bulunmuştur.


Allah... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür.
(Bakara Suresi, 255)


Kanada British Colombia'da bulunan bu akçaağaç yaprağına ait fosil, Eosen devrinden (50 milyon yıl önce) kalmıştır.

Colorado Green River'da bulunmuş 50 milyon yıllık sumak bitkisi yaprağı.

Çınar (Macginitea) yaprağı fosili.
55 milyon yıllık.

Jurasik deniz katmanlarında sıkça görülen bir karides fosili. Fosil, 200 ila 140 milyon yıl öncesi döneme aittir ve günümüz karideslerinden hiçbir farkı yoktur.

125 milyon yıl öncesine ait, içinde 3 farklı böcek olan fosil. Fosilin içinde çeşitli kanatlı böcekler ve bir tatarcık yer almaktadır. Son derece iyi ve detaylı olarak korunmuş bir fosildir.

250-70 milyon yıl öncesine ait karides fosili. Dış iskeleti vücudun ön kısmını kaplayan, sert tek parçadan meydana gelen, uzun bir kabuktan oluşmaktadır. 5 cm uzunluğunda olan canlı, günümüz denizlerinde çok yaygındır.

Ankara Beşkonak yakınlarında bulunmuş olan bu balık fosili, yaklaşık 14 milyon yıl öncesine ait.

Bir tür yengeç olan Harpactocarcinus, 55-35 milyon yıl öncesinde yaşamıştır. Türün bu örneği yaklaşık 8 cm dir.

Montana'da bulunan ve Paleosen devrinden (65-55 milyon yıl önce) kalma bu huş ağacı fosili üç boyutludur.


Şeklinden dolayı iğne balığı olarak anılan bu balığın fosili, Fas'ın Ramlia Taouz bölgesinde bulunmuştur. Kretase devrinden kalan bu fosil yaklaşık 127 milyon yıllıktır. Günümüz iğne balıklarından hiçbir farkı yoktur.