YAŞAYAN FOSİLLER

125 MİLYON YILLIK AKREP SİNEĞİ

PALEONTOLOJİ, YAŞAYAN FOSİLLER İLE, YARATILIŞ GERÇEĞİNİ İLAN ETMİŞTİR.

Çin'in Hebei bölgesinden çıkarılan bu fosil, iğnesi olmadığı için dişi olduğu anlaşılan bir böceğe ait. Bu fosilde, kanatların renk şeritleri de dahil olmak üzere çok ince detaylar, korunmuş olarak günümüze kadar gelmiştir. Ve bu canlının günümüzde oldukça fazla sayıda örneği bulunmaktadır.


Çin'in Hebei bölgesinden toplanan yaklaşık 125 milyon yıllık, 500 farklı cinse ait 10,000 böcek fosilinin tümü, günümüzde varlığını sürdüren örneklerdir. Aşağıda bu böceklerin bazıları görülmektedir.

Kanat açıklığı 5 cm'den fazla olan güve fosili (yaklaşık 125 milyon yıllık)

18 mm. boyunda bir bitki böceği
(yaklaşık 125 milyon yıllık)

16 mm'lik taş sineği
(yaklaşık 125 milyon yıllık)


125 MİLYON YILLIK ÇEKİRGE

Çin'in Hebei bölgesinde bulunan fosiller arasında, çekirgelere bol miktarda rastlanmaktadır. Detayları çok iyi korunmuş olan bu fosilde, 125 milyon yıl öncesinden kalma bir renk skalası mevcuttur. Detaylarda görülen ve canlının yumurtaları toprağa koymak için kullandığı 27 mm'lik yumurtlama borusundan anlaşıldığı gibi bu bir dişidir ve günümüz çekirgeleriyle tam anlamıyla aynı anatomik yapıyı paylaşmaktadır.

 

Yakın plan görünüşü

Yakın plan görünüşü


155 MİLYON YILLIK YUSUFÇUK FOSİLİ

155 milyon yıllık yusufçuk fosilinin günümüzdeki örneklerinden hiçbir farkı yoktur.

DARWIN'İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SUİKASTÇİ BÖCEK

Fosiller evrimi reddetmiştir. 150 yıl önce Darwin'in "teorinin zorluklarından biri" olarak sunduğu gerçek, bugün tüm açıklığıyla gözler önündedir.

Dünyanın her yerinde yaygın olarak yaşayan, hızları ve avlarını zehirlemeleri nedeniyle suikastçi böcek olarak anılan, Hemiptera. 120 milyon yıl önceki fosil örnekleri, günümüz suikastçi böcekleri ile aynıdır.


50 MİLYON YILLIK VATOZ BALIĞI

50 milyon yıllık vatoz balığı fosili, Wyoming'de Green River'da bulunmuştur. Mükemmel şekilde korunmuş olan bu fosilde, kuyruk uçlarındaki detaylar dikkat çekicidir. Tüm yapısal özellikleri ile 50 milyon yıllık vatoz fosili, günümüz vatozlarının aynısıdır.