AMBER İÇİNDEKİ CANLILAR
AMBER İÇİNDEKİ ON BİNLERCE FOSİL EVRİMİ YALANLIYOR

Fosillerin muhafaza edildiği ortamlardan biri de amberlerdir. Ağaçlardan çıkan amberin canlının üzerine akıp donması ve canlının o haliyle muhafaza edilmesiyle oluşan amber içindeki fosiller, bulunan diğer pek çok fosil gibi çok önemli bir gerçeği göstermektedir: Canlılar milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramamış yani asla evrim geçirmemişlerdir.

Amber içinde bulunan on binlerce fosil, termitlerin hep termit, karıncaların hep karınca, kurbağaların hep kurbağa, yılanların hep yılan, kelebeklerin hep kelebek, güvelerin hep güve, kısacası tüm canlıların dünyaya geldikleri ilk andan itibaren hep aynı özelliklerle, aynı şekilde var olduklarını göstermektedir. Bundan milyonlarca yıl önce yaşamış ve amber içinde muhafaza edilmiş canlılarla, günümüzdeki halleri arasında hiçbir fark yoktur.

Amber içindeki fosiller pek çok bilim adamının önemli uğraş alanlarındandır. Örneğin, California Üniversitesi'nden Prof. George Poinar ve entomolojist Roberta Poinar başta Dominik Cumhuriyeti'ndeki fosiller olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinde amber içindeki fosiller üzerinde çok detaylı çalışmalar yürütmüşlerdir. The Amber Forest (Amber Ormanı) adlı eserlerinde yaşları 45-15 milyon yıl arasındaki yüzlerce fosili bir araya getirmişlerdir. The Amber Forest'ta yuvasına yemek götüren, savunma halinde, kamufle olmaya çalışan, yavrularını korumaya uğraşan, düşmanlarını etkisiz hale getirmek için kimyasal madde salgılayan pek çok canlının o anki halleriyle fosilleşmiş örnekleri vardır.

İlerleyen sayfalarda bu fosillerin bazı örneklerine yer verilecektir. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu örnekler sayısız fosilden sadece birkaçıdır. Bunlar gibi daha binlerce fosil örneği bulunmaktadır.

45-15 milyon yıllık bu genç tırtıl, uzun ve katı tüyleriyle birlikte çok iyi muhafaza edilmiş.

 

45-15 milyon yıllık Bryopteris yapraklarının  kenarlarındaki küçük yapılar, kızılyaprak bitkisi üzerindeki tomurcuklarının ilk fosil kaydıdır. Günümüzde de yaşayan örnekleri bulunmaktadır.

45-15 milyon yıllık, 1.3 mm uzunluğunda tohum fosili

45-15 milyon yıllık bu bambu başakçığı, kuş ve memelilerin tüylerine asılabilmek için kancalıdır. Resimde hayvanların tüyleri hala başakçık fosiline bağlı durumdadır.

Yukarıdaki resimde amber içinde 45-15 milyon yıllık bir incir ağacı arısının fosili görülüyor.

45-15 milyon yıllık bu genç tırtıl, uzun ve katı tüyleriyle birlikte çok iyi muhafaza edilmiş.


45-15 MİLYON YILLIK AMBERLER

Son derece hareketli bir çekirge türü, 50 milyon yıl önce de günümüzdeki halinden farksız.

Bazı güve larvaları beslendikleri süre boyunca yanlarında taşıdıkları koruyucu bir kutu inşa ederler. Bu kutuları herhangi bir tehlike anında korunma amacıyla kullanırlar. İnşa ettikleri bu kutu ile güveler, yaklaşık 50 milyon yıllık halleriyle sergilenmişlerdir.

45-15 milyon yıllık, henüz kurtçuk aşamasında olan erkek cırcır böcekleri, amber içlerinde bol miktarda bulunmaktadır.

45-15 milyon yıllık amber içinde bir kelebek türünün fosili görülüyor.

45-15 milyon yıllık bir mayt kümesi fosili. Bu maytlar kendilerini taşıyan böceğe yapışırlar.

45-15 milyon yıllık,  Dantel böceklerinin üst kabukları oldukça girintili çıkıntılıdır.

45-15 milyon yıllık, ağaçların gövdelerinin içi ile beslenen, resimde fosili görülen ağaç gövdesi böceği.

Yalancı akrepler genellikle yeni yaşayacak yer bulmak için çeşitli böceklere yapışırlar. Akreple böceğin simbiyoz yaşamı 50 milyon yıllık fosil kayıtlarında olduğu gibi durmaktadır.

45-15 milyon yıllık, teke böcekleri, uzun antenleri ile bilinen böcekler arasında en uzunlardandır.

45-15 milyon yıllık, büyük meyve sineklerinin genellikle çarpıcı kanat desenleri vardır.

45-15 milyon yıllık, bu mayt türünün olgunluğa eriştiğini, sırtındaki yuvarlak halkalardan anlayabiliriz. Halkaların her birinin bulunduğu bölgede de üst derinin döküldüğü göze çarpar.

45-15 milyon yıllık, örümcek ağına yakalanmış bir güve sineği fosili.

45-15 milyon yıllık, iki kollu anteni ile bir erkek testere sineği.

Resimde 45-15 milyon yıllık amber içinde görülen böcek türü (Collembola), çoğunlukla toplu seyahat eden bir arthropoddur.

45-15 milyon yıllık, resimde fosili görülen küçük boyuttaki örümcek arıları, tek bir petek gözü için çok sayıda örümcek toplarlar.

Bir çeşit balon üretmek için bir araya gelen 45-15 milyon yıllık örümceklerin fosilleşmiş halleri. Bu işlem, ipek lifleri aracılığıyla bir yerden bir yere hareket etmeleri gerektiğinde yapılır.

45-15 milyon yıllık, örümcek ağına yakalanmış bir karınca.

Pek çok dişi karınca yumurtalarını korumak amacıyla yanında taşır. Bunun 45-15 milyon yıllık fosilleşmiş bir örneği de yukarıdaki gibidir.

Bu 45-15 milyon yıllık, yalancı akrepler, büyük kıskaçlarıyla minyatür akrebe benzerler fakat bunların öldürücü iğnesi yoktur.

45-15 milyon yıllık, bu dişi araknid, ağaç kabuklarının çatlakları arasına yaptığı ağındaki avları kontrol ederken fosilleşmiş. Üstte solda araknidin şu anki hali görülmektedir.

Resimde 45-15 milyon yıllık fosili görülen, bir rüzgar akrebi türü, av bulmak için ağaç gövdelerinde dolaşır.

45-15 milyon yıllık, bu akrep, açılmış kıskaçları ve zehirli kuyruğuyla savunma pozisyonunda fosilleşmiş haldedir.

45-15 milyon yıllık kuyruksuz kamçılı akrep


Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Eğer bir 'oyun ve oyalanma' edinmek isteseydik, bunu, Kendi Katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık. Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size.
(Enbiya Suresi, 16-18)